hiperbarik-oksijen-tedavisi-ani-gorme-kaybi


ANİ GÖRME KAYBINDA HİPERBARIK OKSİJEN TEDAVİSİ

SANTRAL RETİNAL ARTER TIKANIKLIĞI / RETİNAL ARTER TIKANIKLIKLARI / RETİNAL VASKÜLER TIKANIKLIKLAR

ANİ GÖRME KAYBINDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİSİ

Retinal vasküler hastalıklarda meydana gelen ani görme kayıplarında Hiperbarik Oksijen Tedavisi uygulanmaktadır. Hiperbarik Oksijen Tedavisinin amacı örneğin santral retinal arter tıkanıklıklarında olduğu gibi retinanın 2/3 ünü sulayan bu arter tıkanmış olsa bile koriokapillaris yolu ile retina oksijenizasyonunu devam ettirmektir. Hiperbarik Oksijen Tedavisi uygulanması sırasında kanın 02 içeriği ve ayrıca basınç yüksekliği ile orantılı olarak oksijenin difüzyonu da artacağı için retinanın canlılığını ve fonksiyonlarını korumak mümkün olabilir. Ayrıca Hiperbarik Oksijen Tedavisi NO sentezini sağlayarak kök hücre mobilizasyonuna sebep olur. Hiperbarik Oksijen Tedavisi antihipoksik etkinin yanı sıra kök hücre mobilizasyonu ile de retina hasarının restorasyonu sağlandığı tespit edilmiştir. Hayvan çalışmalarında kök hücrelerin hasarlı retinaların repopülasyonunu, nöronal aksonların yeniden büyümesini sağlayabildiğini, üst kortikal yolları onarabildiklerini, pupil refleksi ve ışık yanıtlarını restore edebildiklerini göstermiştir. Hiperbarik Oksijen Tedavisi ile ödem azalır, trombositlerin fleksibilitesi artar mikrodolaşım düzenlenir.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNE NE ZAMAN BAŞLANMALI

Santral retinal arter, santral retinal arter dal,retinal ven tıkanıklıklarında ve retina iskemisi ve makuler ödem ile buna bağlı göz hipoksisinin söz konusu olduğu göz hastalıklarında ödem ve iskemiye karşı Hiperbarik Oksijen Tedavisi uygulanmalı, diğer yöntemler ile başarı sağlanamadığı zaman başvurulacak bir tedavi olarak düşünülmemeli acil olarak başlatılmalıdır. Hiperbarik Oksijen Tedavisine ilk 24 saat içerisinde başlanması halinde tedavinin etkinliği daha başarılıdır. Buna karşın ilk 5 gün içinde tedaviye başlanan hastalarda başarılı sonuç elde edilebilmektedir. Damar tıkanıklığının bir göz doktoru tarafından teşhis edilmiş olması gereklidir. Göz hekiminin uyguladığı tedavi protokolüne eş zamanlı olarak acilen Hiperbarik Oksijen Tedavisine başlanmalıdır.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN OLGULARINDA PROGNOZ

Prognozu oklüzyonun derecesi ve Hiperbarik Oksijen Tedavisinin ne kadar erken başladığı belirler.

Retinal vasküler hastalık tanısı konulan hastaya görme kaybının başlangıcından itibaren ilk 5 gün içerisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisi uygulanmakta ve Sosyal Güvenlik Kurumu tedavi bedellerini karşılamaktadır. Bunun için 2. veya 3. basamak sağlık kuruluşlarından (özel hastane, tıp merkezleri, kamu ve üniversite hastaneleri) 3 uzman doktor imzalı bir rapor düzenlenmesi gerekmektedir. Raporda Tanı ve tanı kodu (Santral retinal arter tıkanıklığı H34.1, Retinal arter tıkanıklıkları H34.2, Retinal vasküler tıkanıklıklar H34.8), uygulanacak seans sayısı yazması gereklidir. İlk şevkteki seans sayısı SUT de belirlenmiş olup 20 seanstır. 20 seans sonrasında yapılan kontrol muayenesinde iyileşme yok ise tedavi sonlandırılmalı, iyileşme minimal olsa bile gelişme gösteren hastalarda 20 seans daha Hiperbarik Oksijen Tedavisi uygulanmalıdır.

 Copyright (C) 2014 Adana Hiperbarik Oksijen Tedavi ve Yara Bakım Merkezi by Ö.Çağlar